3. Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja zastopniku dopolnilnih zavarovanj (družba ali samostojni podjetnik posameznik), ki začne proti plačilu opravljati ali opravlja distribucijo zavarovalnih produktov kot dopolnilno dejavnost, na podlagi četrtega odstavka 558. člena Zakona o zavarovalništvu

Oddaj zahtevo

Ne

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku