Agencija za zavarovalni nadzor

Elektronske vloge

Standardne e-vloge (obrazci)
 • Vloga za izdajo potrdila o odobritvi pogodbe
  Brezplačno
 • Splošna vloga
  4.50 EUR
 • Vloga za zamenjavo stanovanja
  22.66 EUR
 • Vloga za sklenitev najemne pogodbe
  Brezplačno
 • Vloga za sklenitev aneksa k najemni pogodbi
  Brezplačno
 • Vloga za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije
  22.66 EUR
 • Vloga za izdajo potrdila o pogojih parcelacije na stavbnih zemljiščih
  Brezplačno
Premoženjsko pravne zadeve
 • Vloga za pridobitev informacije javnega značaja
  Brezplačno
Okolje in prostor
 • Prijava obratovalnega časa gostinskega lokala / kmetije
  Brezplačno
 • Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
  Brezplačno
 • Vloga za odmero komunalnega prispevka
  22.66 EUR
 • Vloga za zaporo občinske ceste zaradi izvedbe prireditve
  22.66 EUR
 • Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno - zunaj prodajaln
  22.66 EUR